โรงเรียนวัดตะลุ่ม ต..มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 ขอต้อนรับทุกท่าน...ด้วยความยินดียิ่ง 083-6983255
   
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
วันที่โพส :7 ม.ค. 2562 ผู้โพส :นายประวิทย์ ดวงจันทร์
ผู้เข้าชม : 23 คน
การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
วันที่โพส :14 ต.ค. 2561 ผู้โพส :นายประวิทย์ ดวงจันทร์
ผู้เข้าชม : 98 คน
สอบเรียนต่อม.1 2560
วันที่โพส :26 เม.ย. 2561 ผู้โพส :นายประวิทย์ ดวงจันทร์
ผู้เข้าชม : 127 คน
ผลการสอบ O-NET ของโรงเรียนวัดตะลุ่ม
วันที่โพส :28 เม.ย. 2561 ผู้โพส :นายประวิทย์ ดวงจันทร์
ผู้เข้าชม : 97 คน
โรงเรียนวัดตะลุ่ม
วันที่โพส :20 ก.พ. 2560 ผู้โพส :นายประวิทย์ ดวงจันทร์
ผู้เข้าชม : 91 คน
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
วันที่โพส :15 ม.ค. 2560 ผู้โพส :นายประวิทย์ ดวงจันทร์
ผู้เข้าชม : 361 คน
โรงเรียนประชารัฐ
วันที่โพส :27 ธ.ค. 2559 ผู้โพส :นายประวิทย์ ดวงจันทร์
ผู้เข้าชม : 353 คน
โรงเรียนดีศรีตำบล
วันที่โพส :3 ธ.ค. 2559 ผู้โพส :นายประวิทย์ ดวงจันทร์
ผู้เข้าชม : 287 คน
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
วันที่โพส :2 ม.ค. 2560 ผู้โพส :นายประวิทย์ ดวงจันทร์
ผู้เข้าชม : 95 คน
วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่โพส :30 ก.ค. 2560 ผู้โพส :นายประวิทย์ ดวงจันทร์
ผู้เข้าชม : 21 คน
การมอบโต๊ะ-เก้าอี้และทุนการศึกษา
วันที่โพส :7 ก.ค. 2560 ผู้โพส :นายประวิทย์ ดวงจันทร์
ผู้เข้าชม : 49 คน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
วันที่โพส :26 มิ.ย. 2560 ผู้โพส :นายประวิทย์ ดวงจันทร์
ผู้เข้าชม : 175 คน
ไหว้ครูประจำปี
วันที่โพส :25 มิ.ย. 2560 ผู้โพส :นายประวิทย์ ดวงจันทร์
ผู้เข้าชม : 227 คน
การแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่มโรงเรียน
วันที่โพส :1 ม.ค. 2560 ผู้โพส :นายประวิทย์ ดวงจันทร์
ผู้เข้าชม : 278 คน
การเข้าดำเนินงานโครงการชุมชนน่าอยู่ ดูแลสิ่งแวดล้อม
วันที่โพส :22 ธ.ค. 2559 ผู้โพส :นายประวิทย์ ดวงจันทร์
ผู้เข้าชม : 302 คน
การเสนอโครงการโรงเรียนประชารัฐ
วันที่โพส :8 ธ.ค. 2559 ผู้โพส :นายประวิทย์ ดวงจันทร์
ผู้เข้าชม : 263 คน
>
active learning การเรียนรู้แบบลงมือทำ(ปฏิบัติ)
วันที่โพส :2 เม.ย. 2560 ผู้โพส :นายประวิทย์ ดวงจันทร์
ผู้เข้าชม : 319 คน
plc ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
วันที่โพส :2 เม.ย. 2560 ผู้โพส :นายประวิทย์ ดวงจันทร์
ผู้เข้าชม : 265 คน
>
การไล่ (กำจัดนกพิราบ) บนหลังคาบ้าน
วันที่โพส :23 ก.พ. 2560 ผู้โพส :นายประวิทย์ ดวงจันทร์
ผู้เข้าชม : 280 คน
ผู้บริหาร 100 ศพ
วันที่โพส :23 ก.พ. 2560 ผู้โพส :นายประวิทย์ ดวงจันทร์
ผู้เข้าชม : 298 คน
>
18 มีนาคม 2560 วันท้องถิ่นไทย พบกับ คาราบาว..เต็มวง ที่สนามโรงเรียนหรรษาสุจิตต์ วิทยา ๒ เมื่อหลายปีมาแล้ว แต่เปิดดูเมื่่อใดแล้ว ก็ยังคงความมันส์ เมื่อนั้น
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
กระดานสนทนา