Untitled Document
เอกสารการอบรม
ชื่อเรื่อง :active learning การเรียนรู้แบบลงมือทำ(ปฏิบัติ)
วันที่โพส :2 เม.ย. 2560 ผู้โพส :นายประวิทย์ ดวงจันทร์
ผู้เข้าชม : 331 คน

active learning  การเรียนรู้แบบลงมือทำ (ปฎิบัติ)