Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
วันที่โพส :7 ม.ค. 2562 ผู้โพส :
ผู้เข้าชม : 9 คน
การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
วันที่โพส :14 ต.ค. 2561 ผู้โพส :
ผู้เข้าชม : 91 คน
สอบเรียนต่อม.1 2560
วันที่โพส :26 เม.ย. 2561 ผู้โพส :
ผู้เข้าชม : 119 คน
ผลการสอบ O-NET ของโรงเรียนวัดตะลุ่ม
วันที่โพส :28 เม.ย. 2561 ผู้โพส :
ผู้เข้าชม : 86 คน
โรงเรียนวัดตะลุ่ม
วันที่โพส :20 ก.พ. 2560 ผู้โพส :
ผู้เข้าชม : 78 คน
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
วันที่โพส :15 ม.ค. 2560 ผู้โพส :
ผู้เข้าชม : 352 คน
โรงเรียนประชารัฐ
วันที่โพส :27 ธ.ค. 2559 ผู้โพส :
ผู้เข้าชม : 346 คน
โรงเรียนดีศรีตำบล
วันที่โพส :3 ธ.ค. 2559 ผู้โพส :
ผู้เข้าชม : 282 คน
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
วันที่โพส :2 ม.ค. 2560 ผู้โพส :
ผู้เข้าชม : 89 คน