Untitled Document
ภาพกิจกรรม
วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่โพส :30 ก.ค. 2560 ผู้โพส :นายประวิทย์ ดวงจันทร์
ผู้เข้าชม : 29 คน
การมอบโต๊ะ-เก้าอี้และทุนการศึกษา
วันที่โพส :7 ก.ค. 2560 ผู้โพส :นายประวิทย์ ดวงจันทร์
ผู้เข้าชม : 56 คน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
วันที่โพส :26 มิ.ย. 2560 ผู้โพส :นายประวิทย์ ดวงจันทร์
ผู้เข้าชม : 179 คน
ไหว้ครูประจำปี
วันที่โพส :25 มิ.ย. 2560 ผู้โพส :นายประวิทย์ ดวงจันทร์
ผู้เข้าชม : 231 คน
การแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่มโรงเรียน
วันที่โพส :1 ม.ค. 2560 ผู้โพส :นายประวิทย์ ดวงจันทร์
ผู้เข้าชม : 288 คน
การเข้าดำเนินงานโครงการชุมชนน่าอยู่ ดูแลสิ่งแวดล้อม
วันที่โพส :22 ธ.ค. 2559 ผู้โพส :นายประวิทย์ ดวงจันทร์
ผู้เข้าชม : 304 คน
การเสนอโครงการโรงเรียนประชารัฐ
วันที่โพส :8 ธ.ค. 2559 ผู้โพส :นายประวิทย์ ดวงจันทร์
ผู้เข้าชม : 267 คน