Untitled Document
ภาพกิจกรรม
ชื่อเรื่อง :การเข้าดำเนินงานโครงการชุมชนน่าอยู่ ดูแลสิ่งแวดล้อม
วันที่โพส :22 ธ.ค. 2559 ผู้โพส :นายประวิทย์ ดวงจันทร์
ผู้เข้าชม : 304 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม  โดยนายวีระ  หวลบุดตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะ ได้มามอบถังขยะจำนวน 1 ชุด รวม 4 ใบ ให้กับโรงเรียนวัดตะลุ่ม เมื่อวันที่  21  ธันวามคม  2559 โดยมีผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนรับมอบ และจะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ เพื่อแก้่ไขปัญหาขยะมูลฝอย ตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ต่อไป