Untitled Document
ภาพกิจกรรม
ชื่อเรื่อง :การแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่มโรงเรียน
วันที่โพส :1 ม.ค. 2560 ผู้โพส :นายประวิทย์ ดวงจันทร์
ผู้เข้าชม : 288 คน

กลุ่มเก้าสุพรรณิการ์ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬา -กรีฑาในระดับกลุ่มโรงเรียน เมื่อวันที่ 28-29 ธันวาคม 2559 ที่สนามโรงเรียนวัดไผ่มุ้ง โรงเรียนวัดตะลุ่มชนะเลืศฟุตบอล 7 คน เป็นปีที่ 2 รองชนะเลิศเปตอง ชาย-หญิง และตะกร้อชาย ได้ลำดับที่ 3  รวม 4 รางวัล