Untitled Document
ภาพกิจกรรม
ชื่อเรื่อง :วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
วันที่โพส :26 มิ.ย. 2560 ผู้โพส :นายประวิทย์ ดวงจันทร์
ผู้เข้าชม : 179 คน

โรงเรียนวัดตะลุ่ม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์การต่อต้่านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ในหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน