Untitled Document
บทความ
ชื่อเรื่อง :ผู้บริหาร 100 ศพ
ผู้เข้าชม : 309 คน

ผู้บริหารร้อยศพ ที่ทุกคนกล่าวขาน เปล่าหลอก....ครับ ไม่มีซุ้มมือปืน ไม่มีมือปืนในสังกัด  แม้กระทั่งการจับปืนของจริง ในชีวิตก็ยังไม่เคยจับ (เพราะไม่มี) แต่เนื่องจากตัวข้าพเจ้าเอง เป็นผู้บริหารตั้งแต่ 4  ธันวาคม  2533 ก็นานอยู่น่ะพ่อแม่..พี่น้องก็ต้องไปงานเผาศพ ขณะที่เป็นผู้บริหารโรงเรียน เมื่อมีงานเผาศพ  ไปร่วมงาน (ไม่ได้ไปทอดผ้า หรือประธานใด ๆทั้งสิ้น เพราะไม่มีคนเชิญ) มาคิด ๆดู ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเก่าที่เคยอยู่ โรงเรียนวัดตะลุ่มในปัจจุบัน แม้กระทั่งบ้านเกิดตัวเอง วัดโพธิ์ตะควน หรือวัดวาอารามต่าง ๆ ที่พ่อแม่ ญาติพี่น้องเพื่อนครูด้วยกัน  คะเนดูน่าจะเกิน 100 ศพ และอาจจะถึง 1,000 ศพ  จึงเป็นที่มาที่ทุกเรียกขาน หรือให้นิคเนม..ข้าพเจ้า รวมทั้งที่ข้าพเจ้าคิดและตั้งขึ้นมาเอง  ตามประสาคนไม่มีอะไรจะทำ..ว่าเป็นผู้บริหารร้อยศพ  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังน้อยกว่า ท่านกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี ขออนุญาตเอ่ยนาม..ท่านผู้อำนวยการอารมณ์  นาคสุวรรณ บางครั้งเขาไปได้ 4 -5 งานในวันเดียวกัน (งานศพ) ซึ่งน่าจะมากกว่าข้าพเจ้า..

 วันที่โพส :23 ก.พ. 2560 ผู้โพส :นายประวิทย์ ดวงจันทร์